JAZZ SPECIAL   februar / marts 1996

 


Michael Mantler
De intersikmuserede er forsikmuvirrede!
af Flemming Fryd

På hvilken hylde finder man Michael Mantlers musik i pladeforretninger og biblioteker? Hvilke koncerthuse og hvilket publikum henvender musikken sig til? Mantler er aktuel med sin seneste cd "Cerco Un Paese Innocente" og et nyt megamultimedieprojekt til KulturBy 96. Han er kendt fra sine mange år i New York med Cecil Taylor, Charlie Haden og Carla Bley - fra mere end 33 pladeindspilninger - fra et utal af orkesterværker opfort i USA og Europa - og fra samarbejdet med danske musikere og orkestre siden 1987. Nu er Michael Mantler gift, bosat og arbejder i København. jazz Special har talt med Mantler og bringer en "ordbog" over hans musikalske univers og arbejde:


genre -n, -r   Jazzmusikken fangede tidligt Mantlers interesse og førte ham som 18-årig til Berklee musikskole i Boston og videre til New York som trompetist i Cecil Taylors orkester. En anden inspirationskilde er minimalmusikken, men også rock/pop-musikkens indtog i 60erne med uskolet sang og el-guitar, såvel som årene med Charlie Hadens og Carla Bleys jazzensembler har sat sit præg. Selv har han intet bud på genren. "Jazzerne kalder min musik for moderne kompositionsmusik og klassikerne for jazz". Andres bud er fusionsmusik, art  music, eller third stream. Hvor tåbeligt spørgsmålet om den manglende etikette end måtte være, så giver det problemer med at præsentere, fremføre og sælge musikken.


Den tilsyneladende frit improviserede og alligevel skræddersyede (Taylor'ske) jazzmusik lærte Mantler meget om struktur. I årene fremover fjernede Mantler sig fra rollen som trompetist for mere at hellige sig komponistrollen.


budskab -et, -er   Michael Mantler har i alle årene kæmpet idealistisk for at bevare sig selv som en kompromisløs kunstner. "Jeg prøver at skabe en musik som skal nå lytteren på det følelsesmæssige plan. Jeg ser det ikke som en hindring, at det kræver noget af modtageren". Mantler er ikke meget for at analysere eller intellektualisere sin musik. Der er tale om et emotionelt budskab uden at musikken som sådan er programmusik. "Men endemålet er at bibringe en emotionel oplevelse, og hvis blot dette Iykkes, er det ligegyldigt, hvordan Iytteren når frem til det."

tekst -en, -er   I Michael Mantlers senere værker benyttes tekster af Samuel Beckett, Harold Pinter, Ernst Meister, Philippe Soupault, Giuseppe Ungaretti, og Edward Gorey. "Disse digtere formår med sproglig økonomi at udtrykke stor poesi." Mantler foretrækker abstrakte ord - men ord skal der til - Mantler bryder sig ikke om ordløs sang. Mange anmeldere finder, at teksterne spejler musikkens ensomhed og rastløshed. Selv fremhæver Mantler, at Samuel Beckett i et meget smukt sprog udtrykker dagligdags ting på en abstrakt måde. Og navnet WATT til Mantlers pladeselskab er naturligvis hentet fra Beckett.


"Musik er abstrakt". Mantler gav sin musik numre i stedet for titler frem til 23, inden generelle ord som Silence, Movies ... kom i brug og senere blev afløst af digternes ord.


multikunstner -en, -e   I den aktuelle situation arbejder Mantler på en slags kvasi-opera til KulturBy 96. Han er gået et skridt videre fra rollen som trompetist, komponist, dirigent og arrangør til multikunstner - skriver nu selv teksten, såvel som musikken og drejebogen. Projektet omfatter blandt andet teaterscenografi, lysshow, videoprojektioner, tv-nyheder fra mange lande, samt præfabrikerede og live performances på og uden for scenen. Multikunstneren er blevet til multimegakunstner!

tonesprog -et, -ene   Mantlers tonesprog har i de senere værker en forkærlighed for at lægge solostemmer i den elektriske rock-guitar sammen med trompet og sangstemmer. Han benytter ligeledes strygere i ensemble og orkester sammen med såkaldt atypisk bigband, der favoriserer basunernes dybe leje og mangler saxofoner bortset fra sopranerne. Men der er stort set ikke de instrumenter og kombinationer, som ikke har været anvendt i Mantlers lydunivers. Han har blandt andet arrangeret et helt orkesterværk Alien for synthesizere - men han søger udelukkende instrumenternes unikke lyd og prover aldrig at imitere for eksempel strygere på synthesizer.


Mantlers kærlighed til trompeten er ikke større, end at han sagtens kan undvære den, som tilfældet er på flere indspilninger. Med et glimt i øjet fortæller Mantler, at han nogle gange indlægger trompetstemmen for selv at have noget at lave.


live [liv]   Med Carla Bleys Big Band har Mantler tidligere turneret meget som trompetist, men han finder turnélivet utilfredsstillende og føler sig ofte ikke komfortabel i live-situationen. "På turné er musikken det allersidste man koncentrerer sig om". Dog er Mantler yderst tilfreds med albumet "Live". Men optagelserne blev kun udsendt, fordi de indeholder en sjælden vellykket spontanitet. I øvrigt er det underordnet, om dette opnås på scenen eller i studiet. Mantler er perfektionist og arbejder bedst i et moderne studie, hvor teknikken udnyttes til det yderste.

komponist -en, -er   Når Mantler komponerer, tager han ofte udgangspunkt i idéer fra tidligere projekter. Det indledende arbejde består i at præsentere idéen og finde de mulige orkestre, solister, tekster, koncerthuse og penge inden musikken komponeres. Mantler er efterhånden gået over til at gennemkomponere sin musik - intet er overladt til tilfældigheder. "Fuldstændig noteret musik kan spilles af alle og ikke blot af et specielt orkester. Men selv om improvisationen betyder mindre nu, er min musik ikke uden frihed - fortolkningen giver muligheder, som også findes i improvisationen. Hører man en solist i mine værker, kan man på udtrykket høre, hvem det er i modsætning til den klassiske musik, hvor næsten alle lyder ens."


"Det kan være uhyre smertefuldt at skulle sætte sig ned og komponere ny musik".


orkester orkest(e)ret, orkestre   "AI min musik er komponeret for orkestre". Kompositionen 13 er skrevet for to symfoniorkestre på tilsammen 100 mand. Men der skal være sikkerhed for, at projekterne kan realiseres, før Mantler giver sig af med sådan er gigantværk. Med DR opnåede han en aftale om at bruge Underholdningsorkesterets indspilninger til Many Have No Speech og lagde siden sang, guitar, trompet med videre oven på. Dette er et farbart koncept Mantler tit har anvendt. At dirigere er en speciel kunstart, som Mantler knap føler han mestrer. Han indrømmer dog at fungere som dirigent for mindre ensembler og på flere indspilninger med symfoniorkestre og bigbands verden over.

Sang -en, -e   Den menneskelige stemme er et utroligt instrument. Derfor finder man sang i mange af Mantlers værker. Han foretrækker sangere med rå naturlige stemmer - upolerede med dramatiske kvaliteter, måske knækkede med ekspressiv karakter, men hermed musikalske. Afgørende er, at melodierne synges i en personlig stil, som Mantler blandt andet finder hos rocksangere. Det stiller store krav til sprogbehandlingen og teksterne, som Mantler vælger tæt op ad de stemninger, han vil udtrykke. Klassisk operasang er en latterlig form for musikteater, som Mantler absolut ikke synes om.


"Artistically, Michael Mantler has maintained a semi-stateless condition all his career in search of an innocent land."


kosmopolit -ten, -ter   Mantler voksede op i Wien - tog som 18-årig til USA og boede fra 1964-91 i New York og siden i København. Måske hvad man kan kalde en kosmopolit - men for Mantler blot vilkårene for en kompromisløs kunstner, der har måttet inddrage hele verden som arbejdsplads i sine musikvisioner. Han elsker at rejse, men kun i forbindelse med arbejde - aldrig ferie. Mantler har hele livet fulgt sit hjerte og sit arbejde. .Ægteskabet med hans danske kone førte ham til København, hvor han siden 87 har haft et frugtbart musikalsk samarbejde. Arbejdsmæssigt: følte han sig til sidst udbrændt i USA.

sprog -et, -ene   For Michael Mantler - som selv taler tysk, engelsk, fransk og næsten dansk - bar sprog stor betydning i arbejdet. De forskellige nationalsprog farver kompositionerne og sætter kursen for såvel udtrykket som strukturen. Klangmæssigt foretrækker han fransk og italiensk, mens tysk har en skarp karakter, og engelsk virker noget farveløst. Men i det nye kvasi-opera-projekt benyttes mange sprog. "Klassiske operasangere er trænet til at synge på tysk, fransk og italiensk, så hvorfor skulle jeg ikke lade mine solister synge forskellige sprog".

humor -en   "Musik og humor passer ikke sammen - humoren binder musikken til tid og sted, så den ikke varer evigt". Mantler har nu en fjolly humor når han i WATTs salgskatalog citerer anmeldelser fra "Silence" - "an extremely well-hated record" - med tekst af Harold Pinter. Melody Maker: "The least listenable record I have ever heard ... every rock guitar cliche in the book". New Musical Express: "In short, as uninspiring and obdurate a record as you'll find ... be thankful that he had no designs on Proust". Men såvel god som dårlig kritik giver omtale - og omtale er vigtig, når man tager i betragtning, at de fleste pladeselskaber intet gør for at annoncere eller promovere produkterne.

melankoli -en, -er   Selv om Mantler er et lyst og muntert hoved, forbindes hans musik af nogle anmeldere med melankoli. Men hører man musikken, er der tale om et mørkt livssyn med underfundigt perspektiv. "Mørket er ganske simpelt tilstede, og jeg gør intet for at fornægte det. Men det er ikke noget, jeg overvejer til daglig. Kun hvis jeg tænker over, hvad der sker i verden - så når jeg frem til en dyster konklusion, og det afspejles naturligvis også i min musik".


"Store orkestre er økonomisk selvmord og kunst er i det hele taget en økonomisk katastrofe."


hverdag -en, -e   "Dagen efter er stort værk er uropført - så føler man virkelig hverdagen - flere års intens kamp, og alt er, som om intet var hændt". Men ellers føler Mantler sig godt tilpas i arbejdsrutinen med komposition, organisation og forretning. Trompeten kommer kun frem tre uger inden en koncert.

organisation -en, -er   "Tidligt indså Michael Mantler nødvendigheden af at tilvejebringe musikere bedre vilkår. Musikkerkollektivet Jazz Composers Guild blev dannet og siden afløst af Jazz Composers Orchestra Association. Non-profit-aktiviteterne omfattede bestilling, opførelse og indspilning af nye kompositioner for store jazzorkestre. Senere etableredes New Music Distribution Service, der gennem 20 år varetog små pladeselskabers interesser. Endelig grundlagde han pladeselskabet WATT og byggede Grog Kill-studiet i Woodstock. Her igennem realiserede Mantler primært projekter for Carla Bley, sig selv og kredsen af musikere omkring dem.

fremtiden -en, -er   Den nære fremtid er helliget KulturBy 96. I projektet, The School of Languages, fremføres multi-lingual sangkommunikation på scenen af datteren, Karen Mantler, samt Mona Larsen, Jack Bruce, Don Preston, John Greaves, Per Jørgensen og Susi Hyldgaard. Desuden medvirker blandt andre Chamber Music & Songs ensemblet assisteret af båndoptagelser med strygerne fra DRs underholdningsorkester.

 
 
 

[PREVIOUS[NEXT]     [LIST    [HOME]